Chiều cao trung bình của người Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?

Nam giới trên thế giới cao trung bình khoảng 177cm. Nữ giới thì là 163,7cm. Vậy còn chiều cao trung bình của người Việt Nam … Đọc tiếp Chiều cao trung bình của người Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?