Ngửa cổ ra sau thấy đau

Ngửa cổ ra sau thấy đau nhức có thể là do những nguyên nhân hết sức đơn giản như: gối đầu quá cao, hơi lạnh … Đọc tiếp Ngửa cổ ra sau thấy đau