Chính sách bảo mật

Mọi thông tin mà quý vị cung cấp chỉ được sử dụng vì mục đích bán hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng tôi cam kết tuyệt đối về độ bảo mật của các thông tin cá nhân như:

– Họ tên

– Địa chỉ

– Số điện thoại

– Số tài khoản ngân hàng

– Và các thông tin khác (nếu có)